EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Луксозен профилактичен пакет за жени до 40г.

ТОП специалистите на "Софиямед" Ви препоръчват Луксозен профилактичен пакет за жени до 40г., защото:

 

Д-р Валери Нецов, завеждащотделението по  гинекология в УМБАЛ„Софиямед“:

Различните профилактични пакетиза жени до 40, над 40, до 50 и над 50-годишна възраст са съобразени съссветовната практика при профилактично гинекологично изследване на млади и възрастнижени. При всички дами задължително се извършва трансвагинална ехография, прикоято могат да се установят изменения, които не се откриват при рутиненпреглед. Вземането на цитонамазка се съпътства и с изследване на високо- инискорискови типове на HPV(човешки папиломен вирус), което подсигурявадопълнително скрининга за рак на маточна шийка. При млади жени задължително сеизследва igm за хламидия трахоматис, което е от изключително значение зазапазване на репродуктивната им функция. Инфекцията с Хламидия трахоматис честое безсимптомна, а оставена дългосрочно без лечение може да доведе до промени вполовата система (сраствания), зрението и ставите. Съветът ми към пациентките еда извършват Профилактични прегледи един път в годината независимо от възрастта.При жени с гинекологични проблеми прегледи се извършват на три или шест месецапо преценка на гинеколог независимо от възрастта.

 

Д-р Цветанка Терзиева, завеждащотделението по ендокринология в УМБАЛ „Софиямед“:

В основата на ендокринологичнатапрофилактика при жените стоят редица изследвания имащи за цел да отхвърлят илипотвърдят хормоналната дисфункция на щитовидната жлеза. Често пъти при наличиена неправилно функциониране на жлезата може да се наблюдават оплаквания отстрана и на сърдечно-съдовата система, централна нервна система и др.  Диагностиката във всички възрасти се извършвачрез лабораторни изследвания за проследяване нивото на хормоните на щитовиднатажлеза и образни такива-най-често под ехографски контрол за отхвърляне нафизиологични отклонения в структурата на жлезата. До 40-годишна възрастпроблемите с щитовидната жлеза може да стоят в основата на затруднение призабременяване, спонтанни аборти или нарушение в развитието на плода. Над40-годишна възраст дисфункцията може да доведе до преждевременен климактериум свсички неблагоприятни  последствия. Тованалага профилактично изследване и контрол на щитовидната жлеза на 1 г.

 

Проф. д-р Златко Кълвачев,завеждащ Лабораторията по вирусология и клинична микробиология в ДКЦ„Софиямед“:

Заразяването с човешки папиломнивируси (HPV), е  една от най-честитепредавани по полов път вирусни инфекции . След инфектиране често липсват проявина заболяване като при повече от 80% от заразените, инфекцията е транзиторна(преходна). В по-малък процент от случайте обаче, даден HPV тип може даперсистира („да се закрепи“) и да доведе до промени в заразения слой от клетки.Така например, неоткритата персистираща инфекция при жени е особено опасна иможе да доведе до промени в дългосрочен план (рак на маточната шийка,влагалището и др.). Затова се препоръчва профилактичните изследвания, както придами под 40, така и над тази възраст, непременно да включват и  лабораторен тест  за HPV. В профилактичните пакети за мъже ижени, голямо значение има провеждането на изследвания за вирусите на Хепатит В(НВV) и Хепатит С ( HCV) .  НВV и  HCV могат да се предават както по полов пъттака и чрез кръвни механизми, а освен това от майка на новородено по време нараждането. Изследват се за откриване на явна (остър вирусен хепатит) или скритаинфекция (хронично безсимптомно носителство) с някои от двата вируса. Около 5%от българите са заразени, предимно с  НВV, но инфекцията с вируса на хепатит С, много по-често е безсимптомна и създавахронично носителство. България е страна с относително ниско разпространение натези вируси, но профилактичното изследване позволява ранно откриване предипоява на чернодробна цироза и подобрява възможността за ефективна терапия.

 

Повече информация на тел. 0895 555 591!

От 9:00 до 17:00ч.