EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Контакти УМБАЛ "Пълмед"


Тестове за COVID-19:
Регистратура:
Записване на час:
Връзки с обществеността:
Информация и записване на
часове за ЯМР:
ТЕЛЕФОН СПЕШНА ПОМОЩ
Адрес:
гр. Пловдив, ул. „Перущица” №1A.
Пресечка на бул. „Пещерско шосе”
Е-поща:
Е-поща връзки с обществеността:
Длъжностно лице по защита на данните:

Ивелина Няголова
+359 895 555 502 dlzd@bulpharma.bg