EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Д-р Екатерина Петкова

Зам. управител

График ДКЦ

График ДКЦ

Отделение по Ортопедия и Травматология

Ортопедия и Травматология

Отделение по Кардиология с инвазивна кардиология

Клиника по Кардиология