EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Д-р Илиaн Коев, д.м., началник на Отделението по неврохирургия в УМБАЛ „Пълмед“: Неврохирургията в България не отстъпва от световните стандарти

Д-р Илиaн Коев, д.м., началник на Отделението по неврохирургия в УМБАЛ „Пълмед“: Неврохирургията в България не отстъпва от световните стандарти Д-р Илиaн Коев, д.м., началник на Отделението по неврохирургия в УМБАЛ „Пълмед“: Неврохирургията в България не отстъпва от световните стандарти Д-р Илиaн Коев, д.м., началник на Отделението по неврохирургия в УМБАЛ „Пълмед“: Неврохирургията в България не отстъпва от световните стандарти
Д-р Илиaн Коев, д.м., началник на Отделението по неврохирургия в УМБАЛ „Пълмед“: Неврохирургията в България не отстъпва от световните стандарти

В.Телеграф

27.11.2022

 

-Д-р Коев, какви са тенденциите в съвременното неврохирургично лечение и на какво ниво е България?

Неврохирургията винаги е била една от най-динамично развиващите се медицински специалности и често поема водеща роля при въвеждането на нови технологии. Това ѝ елитарно място е предопределено от обекта на нейния интерес – човешкия мозък.

Основните тенденции в неврохирургията през последните години са свързани на първо място с технологичния напредък и дигитализацията в медицината. В тази насока непрекъснато се обогатява и усъвършенства арсеналът от диагностични и оперативни методи при лечението на заболяванията на нервната система. Като примери могат да се посочат широкото използване на невронавигационни, ендоскопски и ултразвукови системи в ежедневната практика, подобряващи прецизността на извършваните операции. В други случаи техническият прогрес води до промяна в лечебните стратегии при интервенциите върху определени заболявания, например ендоваскуларните операции изместват конвенционалната неврохирургия при лечение на съдовите заболявания на мозъка. Трябва да отбележим, че към момента се разработват и въвеждат в практиката апарати за роботизирана мозъчна хирургия и робот-асистирана гръбначна хирургия.

Без никакво съмнение можем да твърдим, че неврохирургията в България не отстъпва от световните стандарти и предлага съвременно, ефективно и високотехнологично лечение на пациентите.

 

-Развитието на технологиите безспорно е в основата на развитието и на медицината през последните години. Казвате, че и във вашата специалност е така?

Технологичното развитие в медицината създава фундаментални основи за подобряване на резултатите от лечението на пациентите. Този напредък не е единствената сила, движеща прогреса в неврохирургията. Не по-малка роля днес се отдава на мултидисциплинарния подход  в терапията на неврохирургичните заболявания. В този процес са включени знанията и професионализмът на широк екип лекари от различни специалности – невролози, специалисти по образна диагностика, реаниматори, патолози, онколози, лъчетерапевти, биолози, генетици,  физиотерапевти и т.н. Цел на това сътрудничество е т.н. индивидуален подход към всеки пациент. Това в най-голяма степен важи за болните с туморни заболявания на главния мозък.

Друг много важен елемент за развитието на неврохирургията е усъвършенстването на специалистите и професионалното изграждане на младите неврохирурзи. Съвременните тенденции в тази насока предоставят невероятни възможности, както с достъп до информация, така и с използването на различни симулатори в усвояването на нови практически умения.

И не на последно място, като фактор за прогреса в неврохирургията, трябва да се посочат нарастващите очаквания на пациентите да получат максимално адекватна медицинска помощ, която да им осигури добро качество на живот.

 

-Какви неврохирургични интервенции най-често извършвате в ръководеното от вас отделение в УМБАЛ "Пълмед" и по повод на спешни състояния ли са те или са по-скоро в планов порядък?

Отделението по неврохирургия на УМБАЛ „Пълмед“ е създадено през 2017г. и осъществява предоперативна диагностика и оперативно лечение на широк спектър от неврохирургични заболявания. Отделението разполага с модерно оборудвана операционна зала и техническа обезпеченост, позволяваща хирургичните интервенции да са на високо технологично ниво.

В неврохирургията има операции с безусловни индикации, като в тези случаи хирургичното лечение е без алтернатива. Такива са случаите с непосредствена заплаха за живота или за предотвратяване на развитието на траен неврологичен дефицит. При болни с относителни индикации за операция се налага индивидуален подход във всеки конкретен случай и разясняване на очакваните следоперативни резултати. В този смисъл болните, оперирани в отделението, най-често са с безусловни индикации за оперативно лечение. Такива са случаите със злокачествени и доброкачествени мозъчни и гръбначномозъчни тумори, травматични и спонтанни мозъчни кръвоизливи, гръбначни фрактури, възпалителни заболявания на гръбначния стълб и пациенти с неповлияващи се силни болки, най-често в лумбалния сегмент на гръбначния стълб, вследствие на дискови хернии и други дегенеративни гръбначни заболявания.

 

-В екипа ви работят и млади специалисти. До каква степен е важно за вас да предадете наученото на по-младите ви колеги?

Отговорът на този въпрос отприщва у мен много емоции, преди да мога да ви дам рационален отговор! За мен неврохирургията е начин на живот!  Разбира се, че първо се сещам за моите учители и за годините ми като специализант. Бих казал, че не съществува механична или чисто формална връзка между учител и ученик, а много по-дълбоко взаимоотношение, почиващо на личен пример, взаимно уважение, доверие, честност, почтеност и отдаденост. И до днес смятам, че в този процес на изграждане активната и търсеща страна трябва да е на ученика. Един мотивиран млад лекар, изпълнен с мечти, работоспособност и отдаденост на професията, няма как да не разпали желанието на неговите по-опитни колеги да бъдат негова опора и пример. Не съществува точна рецепта за тези взаимоотношения, те не са административни, а въпрос на „химия“ според мен.

Етичният кодекс на нашата професия е Хипократовата клетва и неслучайно първите ѝ няколко абзаца са посветени на отношенията между учителя и ученика.

И ако трябва да дам емоционално-рационален отговор на въпроса ви, то той би бил с буквален цитат от Хипократовата клетва: „…Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги обуча без пари и без никакви задължения в бъдеще. Ще ги уча на принципите на медицината, ще им давам обширни обяснения, ще им развивам доктрината като на свои деца, както на тях, така и на учениците си, които са записани при мен и са положили клетва…“.

 

 

През 1995г. завършва медицина във ВМИ- Пловдив. Първоначално работи като лекар в неврологично отделение гр.Сопот. Започва специализация по неврохирургия в Клиника по неврохирургия на УМБАЛ"Св. Георги"- Пловдив през 1997г. Придобива права на специалист по неврохирургия от 01.01.2003г.  През 2016г. д-р Коев защитава дисертация на тема "Клинични и имунобиологични показатели при високостепенни астроцитоми- предоперативни подходи и прогностични фактори". От 2016г. до 2017г. работи като неврохирург в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ"Св. Марина"-Варна. Специализирал е в Германия, Словения, Турция. Има 19 публикации, 30 участия в национални и международни научни форуми и 45 цитирания. От 2017г. до момента е началник на отделението по неврохирургия в УМБАЛ „Пълмед"-Пловдив. През 2022г. придобива магистърска степен по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" от МУ- Пловдив.