EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Д-р Мария Ивановска: Т-клетъчен имунитет при COVID-19 e сред най-търсените тестове в "Пълмед"

Д-р Мария Ивановска: Т-клетъчен имунитет при COVID-19 e сред най-търсените тестове в Д-р Мария Ивановска: Т-клетъчен имунитет при COVID-19 e сред най-търсените тестове в Д-р Мария Ивановска: Т-клетъчен имунитет при COVID-19 e сред най-търсените тестове в
Д-р Мария Ивановска: Т-клетъчен имунитет при COVID-19 e сред най-търсените тестове в
Всяка година лабораторията минава успешно външната оценка на качество
 
в.Марица
4.8.2022
 
- Д-р Ивановска, като носител на наградата за млад учен „Питагор“, кажете ни каква беше мотивацията ви да се занимавате именно с тази рядка специалност имунология?
 
Винаги съм си мечтала да се занимавам с наука. Още като студентка, различните и трудните неща, експерименталната част на всяка изучавана дисциплина бяха голямо предизвикателство за мен. След като мина изучаването на специалността - Клинична имунология, реших, че това е моята специалност. Чаках година, за да мога да започна докторантурата си като редовен докторант по имунология към Медицински Университет- Пловдив. След това вече започнах да преподавам и да специализирам. Има много неразгадани неща в тази специалност. Това е, което ме мотивира да работя в тази сфера на здравеопазването.
 
 
-Част сте от екипа на един от най-бързо развиващите се, модерни и проспериращи медицински комплекси у нас - „Пълмед“ и неговата Лаборатория по клинична имунология. Какви изследвания предлага тя?
 
Лабораторията по клинична имунология към ДКЦ и УМБАЛ „Пълмед“ предлага съвременни диагностични тестове в областта на автоимунитет, инфекциозна имунология, вирусология, клетъчен имунитет, хуморален имунитет и други. Самите тестове са високо специализирани и изискват модерна апаратура. Един от най-търсените диагностични тестове в момента е изследването на Т-клетъчен паметов имунитет при ковид-19. Той може да бъде изследван при хора които са преболедували от ковид-19 и ваксинирани.
 
Други диагностични тестове са тези определящи наличието на различни автоантитела при автоимунни заболявания. Като започнем от златния стандарт, а именно определяне на антинуклеарни антитела (АНА) в серума на пациента до определяне на автоантигени атакувани от въпросните антитела и определяне на общите серумни имуноглобулини със комплементни фракции. Тези изследвания ще помогнат в диагностиката не само на автоимунни заболявания като системен лупус, ревматоиден артирит, ревматологични заболявания, Sjogren, Рейно и други, както и доказване на дефицитни състояния като: първични имунни дефицити, дефекти на комплементната система и т.н. Също така, лабораторията предлага възможност за изследване на антигладкомусклулни (АГМА) и антимитохондриални антитела (АМА), които влизат в диагностиката на първична билиарна цироза и автоимунни хепатити.
 
Често изследвани са чернодробните, миозитните и ганглиозидните панели при автоимунни чернодробни или неврологични заболявания. Това помага не само в диагностиката на тези заболявания, а и в самото бъдещо лечение на автоимунните състояния.
 
 
-Дейността на Лабораторията в „Пълмед“ е сертифицирана от Българската асоциация по клинична имунология. Кой са едни от най-честите изследвания, които пациентите ви провеждат в нея?
 
Да, всяка година лабораторията минава успешно външната оценка на качество (ВОК) по клинична имунология. Това доказва, че всички провеждани тестове са точни и верифицирани. Най-често провежданите изследвания са следните:
 
-РCR диагностика на ковид-19, супер бърза в рамките на час; диагностика на Т-клетъчен паметов имунитет при Ковид-19;определяне на хуморален имунитет при Ковид-19 (IgA, IgM, IgG) – за диагностика и лечение на ковид-19
 
- определяне на АНА с метода на индиректна имунофлуоресценция; определяне на АNA screen; ANA екстрахируем панел, АNA панел 6, панел 8 и други – при съмнение за автоимунни заболявяния като: ревматоиден артрит, смесена съединително-тъканна болест, системна склероза, лупус и т. н;
 
- диагностика на алергични състояния с определяне на серумен IgE – алергичен ринит, алергична хрема и други алергични състояния;
 
- определяне на Anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies  (АSCA-IgA, ASCA-IgG) за диагностика на заболяването на Крон или синдрома на раздразненото черво; диагностика на глиадинова ентеропатия с доказване автоантитела срещу глиадин и дезамидиран глиадин, тъканна трансглутаминаза.;
 
 - определяне на автоантигени чрез чернодробен, миозитен и ганглиозиден имуноблот за диагностика на автоимунни чернодробни и неврологични заболявания;
 
 
-С каква апаратура разполага Лабораторията?
 
Лабораторията разполага с флуоресцентни микроскопи за индиректна имунофлуоресценция, имуноблот, Chorus trio Desse  имуноензимен апарат за диагностика на автоантитела, калпротектин, антитела срещу интринзик фактор, инфекциозна имунология (ИгА-ЕBV, IgG-EBV, IgA-CMV, IgG-CMV, IgA-VZV, IgG-VZV, IgA-Borellia burgdoferi ….). Тази апаратура помага в определянето и на антитела срещу тъканна трансглутаминаза, глиадин-А,  дезамидиран глиадин и т. н.
 
ELIspot устройство за определяне на многокомпонентен или еднокомпонент паметов Т-клетъчен имунитет, както и PCR апаратура за диагностика на ковид-19, хепатитни състояния и други.
 
Всичко това позволява навременна диагностика и точна последваща терапия на тези толкова тежки имунологични заболявания в областта на ревматологията, гастроентерологията, вирусологията, неврологията и имунни дефицити.
 
 
 
 
Визитка
 
Д-р Мария Ивановска завършва Медицина през 2012 г. в Медицински университет – Пловдив, България.
Завършва докторантура по имунология през 2018 г. В МУ-Пловдив. Тя е главен асистент по Клинична имунология от 2019 г. в същата катедра.
 
От 2017 г. е лекар-специализант по клинична имунология в Лабораторията по клинична имунология, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив. От април 2022 вече е част от Лабораторията по клинична имунология към ДКЦ "Пълмед"-Пловдив.Автор и съавтор на повече от 40 публикации в български и международни рецензирани списания, включително списания с импакт фактор. H индекс-7. Участник в национални и международни изследователски проекти.
 
Работи в областта на ПИД, ВИД, автоимунитет, стрес-индуцирани разстройства и промени в имунната система, както й прилагане на подходи за превенция и лечение на същите. Избрана е за младши посланик на Universal Science Education and Research Network (USERN) за България през 2019 г. През 2021 година получава престижната награда „Питагор“ на МОН за най- добър млад учен в България.