EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Неврология"

Пакетът изследвания включва основни показатели, важни при диагностиката и проследяването на неврологичните заболявания. Подбрали сме основните необходими изследвания, изискващи редовен контрол, за да бъде осигурено здравето на нервната система, както и налагащи редовно проследяване при установено заболяване и провеждана терапия.