EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Mерки за биосигурност в УМБАЛ “Пълмед”- „Ние опознаваме света защото можем да го измерим“

В обстановка на вирусна пандемия УМБАЛ „Пълмед“ предприе всички възможни мерки за биосигурност, които защитават персонала, пациентите и дават обективна картина на епидемиологичната обстановка. Болните със съмнение за развитие на Covid-19 са група, която при неспазване на мерките за биосигурност се умножават в логаритмична прогресия при коефициент на разпространение 1/2,5 за всеки 3 денонощия.

 

Първата мярка е да се установи приблизително обема и размера на проблема.

В УМБАЛ „Пълмед“ се мониторират болничните листове на персонала и отпуските, заявени за периода от началото на извънредното положение.Мониторира се температурното състояние и симптоми на кашлица и адинамия на всички пациенти като тенденция и относителен брой.Изследват се лежащо болни и персонал с развита тежка симптоматика и постъпили за болнично лечение.

 

Втората мярка е установяването на кризисните звена с поток от пациенти от рисков контингент, осигуряване на поточност и триаж на пациентите и бърза изолация на подозрителни случаи.

 

Третата мярка е режима на дезинфекция и използване на лични предпазни средства.

 

Ежедневния анализ на данните и стриктното спазване на мерките дават висока степен на гаранция за неразпространение на COVID-19 на територията на лечебния комплекс.

 

„Населението, в настоящия момент, се въздържа от прегледи и активно лечение, доколкото това се изисква от мерките за социална дистанция или карантина.Това отлага във времето решаването на здравен проблем, който може да се усложни и да има неблагоприятен изход. Всички пациенти, трябва да са убедени, че излишното ходене на преглед или изследване е недопустимо в период на извънредно положение. Но в същото време не бива да се отлага спешен проблем, който е свързан с хронично протичащо или новопоявило се остро заболяване, което може да доведе до увреждане или смърт поради отлагането му", коментира д-р Димитър Димитров, управител на УМБАЛ „Пълмед“.

 

Този баланс е жизненоважен за много пациенти и мнението на медицинските специалисти от „Пълмед“ е да се търси съвет и консултация по телефона и да не се забавя спешното лечение на инфаркти, инсулти, декомпенсиран захарен диабет и много други потенциално опасни заболявания.