EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Доц. д-р Боян Владимиров, началник на Клиниката по лицево-челюстна хирургия в УМБАЛ „Пълмед“: Лицево-челюстните хирурзи у нас са малко, специалността е тежка и отговорна

Вестник Марица

19.1.2023

 

-Доц. Владимиров, вашата специалност е дефицитна. Достатъчно специалисти ли има в град Пловдив?

Действително специалистите по лицево-челюстна хирургия в България са малко. В Пловдив активно практикуващите сме, може би, около десетина, което е крайно недостатъчно, защото ние оказваме специализирано лечение на пациенти не само от Пловдивска област, а от цяла Южна България. Факт е, че все по-малко колеги се насочват към нея, защото e тежка и много отговорна. Специалността ни изисква познания както в областта на общата, така и на денталната медицина, което определя уникалните компетенции на лицево-челюстните хирурзи.

 

-Специализирал сте на много места в Европа и Северна Америка. От 2007г. до момента сте и преподавател към Катедрата по лицево-челюстна хирургия в Медицински университет – Пловдив. Какво ви мотивира да останете в България и на какво ниво са специалистите у нас спрямо европейските и световни стандарти?

Стремя се да взимам най-доброто от опита ми в България и специализациите ми в чужбина. Съчетанието между двете ми дава възможност да помагам най-адекватно и пълноценно именно на пациентите в България. Това е една от причините да остана тук.

 

Избягвам да правя директни сравнения на нивата на специалистите в България и чужбина, но трябва да се отчете необходимостта от подкрепа от страна на нашата държава за обучение в големите университетски центрове в Европа.  Не по-малко важно е да се има предвид, че у нас условията, в които практикуват специалистите имат  сериозни недостатъци. Здравната ни система недофинансира лечението, а това не  позволява достигане на редица европейски/световни стандарти. На този фон оценявам високо познанията, уменията и усилията на колегите от нашата специалност, с които работя. Съществено удовлетворение намирам и в сътрудничеството с колегите от другите специалности в ДКЦ и УМБАЛ „Пълмед“ – УНГ специалисти, анестезиолози, неврохирурзи и други, благодарение на които се оформя компетентен екипен подход, задължителен при лечението на много от пациентите ни.

 

-Пациенти с какви точно „оплаквания“, консултирате на кабинет в ДКЦ „Пълмед“? Такива имащи нужда от помощ след травматични увреди или и за реконструктивни интервенции?

Всъщност пациентите, които консултираме с колегите в ДКЦ „Пълмед“ са с най-разнообразни страдания, което отразява и широкия спектър от заболявания в областта на лицево-челюстната хирургия. Варират от пациенти със зъбни болки и проблеми, налагащи хирургична намеса – екстракции, костни аугментации, дентални импланти, до пациенти със злокачествени заболявания в лицево-челюстната област. Често консултираме  проблеми с челюстните стави, заболявания на слюнчените жлези или възпалителни заболявания, като например синуити от зъбен произход. Част от практиката ни включва доброкачествени и злокачествени тумори в устната кухина и на челюстите, но често и на слюнчените жлези или кожата на лицето и шията. При подобни пациенти нерядко се налага да осъществяваме и реконструктивни интервенции. Макар и по-рядко, в ДКЦ „Пълмед“ по спешност консултираме и лекуваме пациенти с травми в лицево-челюстната област, например челюстни фрактури.

Обособена част от практиката ни е консултирането и хирургичното лечение на по-сериозни лицево-челюстни деформации, обичайно в екип с колеги-ортодонти.

 

-Предстои болница „Пълмед“ да разкрие Клиника по лицево-челюстна хирургия, която Вие ще оглавите. Какви са плановете Ви за развитие на структурата?

Клиниката по лицево-челюстна хирургия, която предстои да се разкрие, ще е сравнително малка. Ще има 12 легла, но с колегите лицево-челюстни и орални хирурзи ще се стремим да осигуряваме най-качествени грижи на пациенти с всички от изброените по-горе заболявания, които налагат хоспитализация. Фокусът ни ще е върху прецизна диагностика и лечение в рамките на компетенциите ни и внимателно, човешко отношение. Планът ни е да развиваме структурата най-вече чрез непрекъснато усъвършенстване на уменията на състава на клиниката – не само лекари, но и сестри, както чрез и въвеждане на високотехнологични методи на диагностика и лечение.

 

-Дайте своя съвет и към вашите колеги, тъй като те са първите, които се срещат с пациентите след травма. При какъв точно вид травматични увреди на лицето намесата на лицево-челюстен хирург е задължителна и то в спешен порядък?

Най-важно при всеки пациент с по-тежка травма е диагностиката и мерките за справяне с живото-застрашаващи състояния, например, задушаване и кръвотечение, за които са обучени лекарите от Бърза помощ и Спешно отделение. Бих казал, че намесата на лицево-челюстен хирург е незаменима в обработката на обширни мекотъканни наранявания на лицето с оглед на анатомичните особености и комплексност, както в лечението на фрактури на лицевите и челюстни кости.

Искам да обърна внимание колко важна е ролята на колегите общопрактикуващи и най-вече дентални лекари за ранната диагностика на онкологични заболявания, особено злокачествени тумори в устната кухина. Насочени навреме към лицево-челюстен хирург, тези пациенти имат по-голям шанс за излекуване.

 

Професионална визитка:

Доц. Д-р Боян Владимиров е специалист по лицево-челюстна хирургия. Завършил е дентална и хуманна медицина в Медицински университет - Пловдив. От 2007 г. е преподавател към Катедрата по лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина в същия университет, а от 2020 г – ръководител на същата катедра. От 2019 г. е и магистър  по Обществено здраве и здравен мениджмънт.  

Доц. Владимиров допълнително се е обучавал и специализирал на различни места в Европа и Северна Америка, сред които Факултет по дентална медицина Харвард, Бостън, САЩ; Педиатрична болница за рехабилитация  и активно лечение, Торонто, Канада; Continuum Cancer Center, Ню Йорк, САЩ; Болница Глоструп, Дания; Университетска болница Кралица Елизабет, Глазгоу, Великобритания и други. Част от тези обучения е осъществил като стипендиант на Европейската асоциация по кранио-максило-фациална хирургия и на АО по онкологична и реконструктивна хирургия на глава и шия.