EN
Back to top hospitalpulmed.bg

ДКЦ „Пълмед“ с профилактични и диагностични пакети за социално значими заболявания

ДКЦ „Пълмед“ разширява обхвата на услугите, които предлага на своите пациенти и стартира пакети с насоченост към профилактика и навременна диагностика на едни от най-често срещаните социално-значими заболявания.

 

Пакетните предложения включват богат набор от лабораторни и образни изследвания, които се разчитат комплексно от специалист, който дава назначение за последващо поведение и терапия, ако се налага консултация с други лекари и допълнителни изследвания или хоспитализация. Те са насочени към основни нозологични единици чрез които пациентите могат да получат дефиниране и диференциране на водещите им симптоми и съответно диагностициране на заболяването им.

 

Чрез пакетите се осъществява диагностика с водещи симптоми в областта на -кардиологичните; ендокринологичните -захарен диабет, щитовидна жлеза, метаболитен синдром, репродуктивни нарушения; урологичните – цистит, бъбречно-каменна болест, еректилна дисфукция; съдовите; неврологични; гастроентерологични; ревматологични и акушерогинекологични – чрез пакети за проследяване на бременност и генитални инфекции; детски болести. 

Част от пакетите е и такъв за проследяване на здравословното състояние след прекарана коронавирусна инфекция.

 

„Чрез новите ни пакетни предложения улесняваме и правим по-бърз достъпа на нашите пациенти до професионалната експертиза на водещи ни специалисти като им предлагаме според техните водещи оплаквания или системите от организма си, които искат да профилактират, да се възползват от специализирани пакети с включени насочени изследвания и обобщена оценка на здравословното им състояние от лекар. След избора на конкретен пакет, се преминава към изпълнението на включените в него лабораторни и образни изследвания и след получаване на техните резултати се преглеждат от лекар, който, назначава индивидуална терапия, допълнителни консултативни прегледи от специалист, изследвания или хоспитализация“, коментира д-р Екатерина Петкова, управител на ДКЦ „Пълмед“

 

Повече информация за Пакетите за профилактика и диагностика може да се получи на тел. 032 607 300.

Различните пакети вижте ТУК