EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Спешен прием на пациенти в Неврологично отделение - УМБАЛ"Пълмед"ООД

Спешен прием на пациенти в Неврологично отделение - УМБАЛ"Пълмед"ООД

за спешно лечение на Исхемичен мозъчен инсулт - ИМИ

с Интравенозна тромболитична терапия

Понастоящем с доказана ефективност в острия стадий на ИМИ е интравенозното прилагане на рекомбинантен тъканен плазминогенен активатор (rtPA - Alteplase, Actilise)

При съмнения за ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ (ИМИ):

- Предварително известяване и информация за налични легла /преди транспортиране/ На тел. 0893333691; 0888575015 контакт лично с дежурния невролог

-При неясни състояния - консултиране на същите телефони с дежурния невролог/

1.Остро настъпил неврологичен дефицит с точна информация за началния час- начало до 2-рия час

2.Строга преценка при полиморбидни болни с тежки хронични заболявания- туберколоза, онкологични, скорошни големи хирургични операции /приемът  на синтром не е противопоказание/