EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Безплатни прегледи за определяне на риска от остеопороза в ДКЦ „Пълмед“

в.Монитор

18.6.2020

 

Остеопорозата е сред най-честите социално значими заболявания и най-честото метаболитно костно заболяване. При нея се наблюдава намалена здравина на костите, което води до повишен риск от счупвания. Честотата на остеопорозата нараства успоредно с удължаването на продължителността на живота. Застаряването на населението, промените в начина на живот (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нерационално хранене, намалена физическа активност) водят до увеличаване на честотата на остеопорозата и на нейните усложнения.

 

Специалистите от отделението по рематология в УМБАЛ „Пълмед“- д-р Любомир Сапунджиев, началник отделение и екип обявяват безплатни прегледи за определяне на риска от остеопорозаи при индикация извършване на остеодензитометрия с последно поколение DEXA апарат. Те ще се извършват в ДЦК „Пълмед“ всяка сряда в 9:00 до 17:00ч. от 17-ти юни до 8-ми юли с предварително записване на тел. +359 32 607 300.

 

В България от остеопороза боледуват повече от 600 хил. души, от които над три четвърти са жени. Установено е, че след 50 год. възраст 32.5% от жените в България са с остеопения (намалена костна плътност), а 20.45% са с остеопороза. В напреднала възраст само ¼ от всички жени имат нормална костна плътност.

 

„Остеопорозата е прогресиращо заболяване, което често води до инвалидизация. Свързаните с остеопорозата фрактури са причина за повишена смъртност и влошено качество на живот. Най-често фрактурите засягат прешлените на гръбначния стълб, бедрената кост и дисталната част на предмишницата. По-рядко се наблюдават фрактури на ребра, раменна кост и таз. При 10% загуба на костна маса се удвоява рискът от фрактури на прешлените и се повишава 2.5 пъти рискът от фрактури на бедрото. Пиковата честота на прешленните фрактури и за двата пола е във възрастта 50 – 59 г., а за бедрените фрактури във възрастта 70 – 79 год. Бедрените фрактури са свързани с повишена смъртност – до 36% в рамките на първата година след фрактурата. Голяма част от прешленните фрактури нямат първоначално клинична изява, но често са причина за деформации, снижение на ръста, болка и ограничени движения, което влошава значително качеството на живот на болните“, коментира д-р Любомир Сапунджиев, началник отделение по ревматология в УМБАЛ „Пълмед“.

 

Въпреки достъпните възможности за ефективно лечение, респективно намаляване на риска от фрактури, само 23% от жените с настъпила остеопоротична фрактура, са били насочени за измерване на костната минерална плътност (КМП) или са получили лечение в рамките на първите 6 мес. след фрактурата, уточнява специалистът. И допълва, че стандартен метод за диагностика на остеопорозата е измерването на костната минерална плътност с двойно-енергийна рентгенова абсорциометрия (DEXA). Измерената костно-минерална плътност служи за оценка на фрактурния риск и за мониториране на ефекта от проведеното лечение.

 

Основните индикации за извършване на изследването са възраст при жените над 65-години и мъже над 70 години, както и под тези възрасти при наличие на значими рискови фактори.