EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Иновативен начин за лечение на исшиас

Народните названия на болката в кръста и гърба са няколко и определят описателно локализацията: исшиас, лумбаго, сецнато, схванато и др.Често болката в гърба е много силна и обездвижва пациента.Тя продължава от няколко дни до месеци и може да се превърне в хроничен проблем.Разпространява се по хода на засегнатите нерви - към задната част на крака,към седалището,към големите мускулни групи на гърба и рамото. Анатомичния субстрат за страданието е много различен - стеноза, дискова херния, листеза,ошипяване,сколиоза, претоварване,неправилни или монотонни движения в областта на кръста.Често липсва анатомично доказуем дефект. Патофизиологично проблемът започва с дразнене или увреда на гръбначномозъчните коренчета.Те претърпяват асептично възпаление. Увеличават обема си и дразненето се увеличава, поради тесните пространства през които преминават за да напуснат гръбначномозъчния канал.Възпалението се усилва и порочният кръг се затваря. На ниво неврофизиологични промени се сенсибилизира увредения нерв и дори дразнене под прага на болката се възприема като силна такава.Когато стимулацията продължи дълго време настъпват промени и в коровото представителство на главния мозък , където се осъзнава болката и всеки импулс от засегнатия нерв се възприема като болков стимул.Мускулната група , която се инервира от засегнатия нерв остава в постоянен болезнен спазъм.

Как се лекуваме?
Класически подход е терапия с противовъзпалителни медикаменти,мускулни релаксанти, противооточни средства и физиотерапия. При неуспех или влошаване на състоянието се използва образна диагностика за установяване на анатомичен дефект и се препоръчва оперативно лечение, която цел е „освобождаване” на коренчето от притискане на околни структури. Ние предлагаме преди да се пристъпи към операция де се третира асептичното възпаление с инвазивен/епидурален/достъп с кортикостероид и локален анестетик и в следващите дни да се проведе физиотерапия и мускуло релаксираща терапия. Идеята е развивана от началото на 60 те години и до днес е широко практикувана в САЩ.Доставянето на кортикостероид в голяма концентрация до проблемните коренчета бързо повлиява асептичното възпаление и отока спада. Прекратява се хроничното притискане и дразнене.Прекъсва се невросенсибилизацията и порочния кръг. Локалния анестетик обезболява, релаксира мускулатурата и дава възможност за физиотерапевтична работа. Процедурата е рутинна. Трае около 30 минути. Пациентът е свободен да си тръгне след около час. В зависимост от придружаващите заболявания процедурата може да се повтори в рамките на следващия месец. При неуспех от комплексното лечение с епидурално приложение медикаменти,физиотерапия и мускулна релаксация, оперативната интервенция вероятно е неизбежна.

д-р Димитров
Началник Отделение по анестезиология и интензвино лечение