EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Хроничните бъбречни заболявания – какво трябва да знаем за тях

Хроничната бъбречна болест е световен проблем за общественото здраве с неблагоприятни последици, като бъбречната недостатъчност и преждевременната смърт. Засяга приблизително 195 милиона жени по света и в момента е 8-та водеща причина за смърт при жените с близо 600 000 смъртни случая всяка година.

 

Рискът от развитие на Хронично бъбречно заболяване е поне толкова висок при жените, колкото при мъжете, а може дори да бъде по-висок. Според някои изследвания е по-вероятно да се развие при жените, отколкото при мъжете, със средно 14% разпространение при жените и 12% при мъже Въпреки това, броят на жените на диализа е по-малък от броя на мъжете. Причините за това са следните: прогресията на заболяването е по-бавна при жените в сравнение с мъжете, психо-социално-икономическите бариери, като по-ниската осведоменост за заболяването, водят до закъснение или липсата на диализа сред жените в страни без универсален достъп до здравни грижи. Трансплантацията на бъбреци също е неравномерно разпространена, най-вече поради социални, културни и психологически аспекти: дори в някои страни, които осигуряват трансплантация на бъбреци и справедливо лечение на мъжете и жените, жените по-често даряват бъбреците и по-рядко ги приемат.

 

Някои бъбречни заболявания, като лупусна нефропатия или бъбречна инфекция (остър или хроничен пиелонефрит) обикновено засягат жените. Лупусният нефрит е бъбречно заболяване, причинено от автоимунно заболяване, при което имунната система на организма атакува собствените клетки и органи. Пиелонефритът е потенциално тежка инфекция, която засяга единият или и двата бъбрека. Бъбречните инфекции (като повечето инфекции на пикочните пътища) са по-чести при жените и рискът се увеличава по време на бременността. За да се гарантират добри резултати, като при повечето бъбречни заболявания, диагнозата и лечението трябва да бъдат навременни.

 

Хроничната бъбречна болест намалява възможностите за забременяване и се счита за рисков фактор с неблагоприятни резултати при настъпила бременност.  При диализа резултатите се подобряват с интензивно (ежедневно или почти ежедневно) диализно лечение.

 

Съществува очевидна необходимост от по-висока осведоменост относно хроничните бъбречни заболявания по време на бременност, навременно диагностициране и проследяване. Бременността може да се окаже и възможност за ранна диагностика на ХБЗ, което позволява планиране на терапевтични интервенции.

 

На свой ред усложненията, свързани с бременността, повишават риска от бъбречно заболяване: прееклампсия - синдром, при който дефект на имплантацията на плацентата засяга нормалните бъбреци, предизвикващи хипертония и протеинурия, е една от трите основни причини за майчината смъртност. Премеклампсия, септичен аборт (инфекция на плацентата) и кръвоизлив след раждането (главно кървене след раждане) са водещи причини за остра бъбречна травма при млади жени.

 

По този повод 13-тото отбелязване на Световния ден на бъбреците насърчава достъпния и справедлив достъп до здравно образование, здравеопазване и профилактика на бъбречни заболявания за всички жени и момичета по света.