EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Д-р Юлия Костадинова: Не само ковид е причина за зачестяване на неврологичните оплаквания

Д-р Юлия Костадинова: Не само ковид е причина за зачестяване на неврологичните оплаквания Д-р Юлия Костадинова: Не само ковид е причина за зачестяване на неврологичните оплаквания Д-р Юлия Костадинова: Не само ковид е причина за зачестяване на неврологичните оплаквания
Д-р Юлия Костадинова: Не само ковид е причина за зачестяване на неврологичните оплаквания

Дори да са на пръв поглед несъществени, е добре симптомите да се обсъдят със специалист, препоръчва началникът на Отделението по неврология в УМБАЛ "Пълмед"

 

 

24 часа

07.04.2022г. 

 

Д-р Костадинова, във вашата амбулаторна практика увеличават ли се напоследък пациентите с неврологични усложнения и до каква степен тези състояния са резултат от прекаран ковид?

Наред с обичайните причини, заради които пациентите посещават неврологичните кабинети, може би по-чести са и тези, които свързват оплакванията си с преболедуване от ковид вирусна инфекция. Личното ми мнение е, че до известна степен част от тях са сугестирани от широко обсъждане в медиите, както и в медицинските среди т.нар. постковид синдром. Причината да мисля така е, че има достатъчно други фактори за зачестяване на някои оплаквания дори и без ковид. Имат значение честите и резки промени на климата, социални и политически фактори, генериращи напрежение и несигурност.

 

Какво ще включват профилактичният и диагностичният пакети за неврологични заболявания, предлаган от ДКЦ "Пълмед", и за кои пациенти са предназначени?

Пакет "Неврология" е насочен към изследвания на основни показатели, важни при диагностиката и проследяването на неврологичните заболявания. Във фокус са необходимите изследвания, изискващи редовен контрол, за да бъде осигурено здравето на нервната система, както и такива, налагащи регулярно проследяване при установено заболяване и провеждана терапия. Нашето отделение от около една година извършва профилактични прегледи по определен график, като основно те включват пълен неврологичен статус и при необходимост изследвания, които могат пряко да бъдат проведени в кабинетите на отделението - електромиография, електроенцефалография, доплерова сонография, изследване на вегетативната нервна система.

 

Когато се налага провеждане на консултации или изследвания, които касаят други структури, те се препоръчват в писмен вид и пациентите се насочват за осъществяване при общопрактикуващия лекар, амбулаторно или в болнични условия в зависимост от тежестта. Провеждаме също изследвания на съня, както и прегледи и изследвания на хора с паметови нарушения и суспекция за деменция.

 

С какво се обяснява зачестяването на исхемичен мозъчен инсулт и колко често във вашето отделение се прилага фибринолиза за лечението му?

Зачестяването на мозъчносъдовите инциденти се обяснява с две големи причини. Едната е прякото влияние на ковид върху съдовата система като цяло. Другата е декомпенсиране на хронични заболявания, които представляват рискови фактори за съдови инциденти, поради страх от посещение при личния лекар, специалиста или болнични здравни заведения, с което заболяванията стават трудно овладяеми или напълно нелечими.

  

За фибринолизата при остър мозъчносъдов инцидент процентът на приложение остава малък за всички лечебни заведения и за цялата страна поради известни причини - не навреме поставена диагноза от първичните структури, слаба информираност сред масовото население за алармиращи признаци за заболяването, отдалеченост на центровете, които могат и имат право да извършват това лечение, и други организационни причини. Те са добре известни на отговорните инстанции, от които зависи отстраняването им.

 

В отделението по неврология в УМБАЛ "Пълмед" в Пловдив имаме готовност и обезпеченост със специалисти, условия и апаратура 24 часа в денонощието за осъществяване на фибринолитично лечение за всеки подходящ и навреме доведен пациент. Останалото не зависи от нас.

 

Колко важна е бързината, с която човек с неврологични проблеми търси лекарска помощ?

Бързината винаги е важна. За някои заболявания като остър инсулт тя е от изключително значение, за други разполагаме с повече свобода. Но при всички случаи симптомите не бива да се неглижират. Дори да са на пръв поглед несъществени, е добре да се обсъдят със специалист невролог, а не да се търси обяснение от други източници и социалните мрежи, защото това забавя диагностиката и в някои случаи може да има трайни последици.

 

Д-р Юлия Костадинова е ръководител на отделението по неврология в УМБАЛ "Пълмед". Завършва Медицинския университет в Пловдив през 1994 г. и придобива специалност по неврология през 2003 г. Работи във Втора градска болница "Св. Пантелеймон" в продължение на 10 години до 2012, а до 2014 г. - в Неврологичната клиника на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. Д-р Костадинова има придобити квалификации по електрофизиология (електромиография и евокирани потенциали), по електроенцефалография и по клинична невропсихология. От 10 години притежава диплома по здравен мениджмънт.