EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Д-р Василка Симитчиева от УМБАЛ „Пълмед“: Често при „обикновена“ консултация се откриват много латентни кардиологични проблеми

Д-р Василка Симитчиева от УМБАЛ „Пълмед“: Често при „обикновена“ консултация се откриват много латентни кардиологични проблеми Д-р Василка Симитчиева от УМБАЛ „Пълмед“: Често при „обикновена“ консултация се откриват много латентни кардиологични проблеми Д-р Василка Симитчиева от УМБАЛ „Пълмед“: Често при „обикновена“ консултация се откриват много латентни кардиологични проблеми
Д-р Василка Симитчиева от УМБАЛ „Пълмед“: Често при „обикновена“ консултация се откриват много латентни кардиологични проблеми

Всеки прекарал SARS-COV-2 инфекция, включително и в лека форма трябва задължително да бъде прегледан от кардиолог

 

в. Марица

26 май 2022г.

 

Д-р Симитчиева, кои аспекти от сърдечно-съдовата патология са във фокуса на пакет "Кардиология", предлаган от ДКЦ „Пълмед“,  и към коя група пациенти основно е насочен?

Пакет „Кардиология“  на ДКЦ „Пълмед“ акцентира  върху профилактика, но и откриване на клинично неизявени сърдечно-съдови заболявания, както и  на такива от други органи и системи предвид широкия набор параклинични изследвания включен в него. Много често при нас попадат пациенти по повод „обикновена“ консултация, например предоперативна или при редовна годишна консултация от общопрактикуващия лекар, и прилагайки тези изследвания , ЕКГ и Ехокардиография се откриват много латентни (скрити) кардиологични проблеми.

Пакет „Кардиология“ е насочен към няколко таргетни групи, започвайки с пациенти с рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания с цел първична профилактика на бъдещи  събития, а също и към хора с вече понесени сърдечно-съдови инциденти с цел вторична профилактика и контрол. Той е подходящ и за пациенти с понесена вирусна инфекция от всякакъв тип, а не само COVID 19, предвид факта, че много честo има перимиокарден ангажимент в хода на тези инфекции.

Този пакет следва препоръките на Европейското дружество по кардиология  за кардиоваскуларна превенция и терапия съгласно последните ръководства за лечение на сърдечно-съдови заболявания.

 

Според вирусолози през септември ще има нова вълна от заболявания от COVID 19, но от досегашната ви амбулаторна практика кои са най-честите рискове за сърцето при преболедуване от коронавируса. Има ли възможност те да бъдат предотвратени?

COVID 19 вирусна инфекция може да засегне сърдечно-съдовата система в различна степен и за съжаление понякога фатално. SARS-COV-2 може да индуцира нова сърдечна патология или пък да влоши подлежащо сърдечно-съдово заболяване предвид високия възпалителен товар на вируса. При тези със съществуващи заболявания, особено с понесени кардиогенни инциденти, диабет, артериална хипертония - той увеличава значимо рискът от тежко и понякога фатално протичане. Вирусът  е асоцииран с множествени директни и индиректни кардиоваскуларни усложнения - съдови възпаления, остра миокардна увреда - инфаркт, миокардит, перикардит, аритмии, венозен тромбоемболизъм, остри мозъчносъдови инциденти. За съжаление не във всички случаи можем да предотвратим значимо сърдечно-съдово усложнение, асоциирано с COVID 19 инфекция. Но със своевременната диагностика на сърдечно-съдовия ангажимент от COVID 19, адекватна терапия и проследяване, включително и такова след дехоспитализация на пациента е възможно да редуцираме тежките последствия от понесената инфекция. Лично за мен всеки с понесена SARS-COV-2 инфекция, включително и с лека форма трябва задължително да бъде прегледан от кардиолог.

 

Колко пъти годишно хората със сърдечно-съдови проблеми трябва да се преглеждат от кардиолог?

Това е много индивидуално в зависимост от вида и тежестта на сърдечното заболяване и проследяването трябва да бъде съобразено с това , както и с препоръките, дадени в ръководства за превенция и лечение на сърдечносъдови заболявания. Затова след прегледа на пациента всеки кардиолог индивидуално определя период на проследяване и в зависимост от сърдечносъдовия риск.

 

Бихте ли дали някакви специфични съвети как да запазим сърцето си здраво?

Обичай и се грижи за  сърцето си с редовна физическа активност и контрол върху телесно тегло, „heart-friendly“ (щадяща сърцето) диета, редовни профилактични прегледи, редовно измерване на артериално налягане, проследяване на липиден профил и кръвна захар, без тютюнопушене и редукция на стреса . В основни щрихи това са нещата, които трябва да правим „със Сърцето си“ и „за нашето Сърце“.

 

 

Визитка

Д-р Василка Кюскиева-Симитчиева е инвазивен кардиолог в УМБАЛ „Пълмед“ и кардиолог в ДКЦ „Пълмед“. Тя завършва Медицинския университет - Пловдив през 2005г. През 2012г. става специализант по кардиология към УМБАЛ „Пълмед“, а специалност по Кардиология придобива през 2016 г. През 2020г. придобива специалност и по Инвазивна Кардилогия.

Член е на Българското Дружество по Кардиология и Бългаско Дружество по Инвазивна Кардилогия.