EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пълмед върви по стъпките на пионерите

Пълмед върви по стъпките на пионерите Пълмед върви по стъпките на пионерите Пълмед върви по стъпките на пионерите
Пълмед върви по стъпките на пионерите

в.Марица

7.10.2020

 

Традиция и новаторство си подадоха ръка на Римския стадион. До паната с пионерите на медицината застанаха съвременните лечители. “Изложбата е изключително интересна за мен, особено как са изглеждали сградите назад във времето и в какво са превърнати в момента. Пловдив наистина е място за медицина с традиции”, каза д-р Цветана Лепарова, управител на УМБАЛ “Пълмед”. Болницата, чиято сграда се намира на бул. “Пещерско шосе”, всъщност е и едно от новите пловдивски бижута в медицината. “Историята ни е много млада, едва от 11 години, но смея да твърдя,  че за този кратък период ние успяхме да изградим едно съвременно лечебно заведение. Разбира се, това стана благодарение на огромни инвестиции от страна на собственика на комплекса “Булфарма”, отбеляза д-р Цветана Лепарова. Само за 2 години една недоизградена сграда беше изцяло преустроена и превърната в модерно лечебно заведение за болнична и доболнична помощ. Още няколко години пък бяха нужни на собственика да изгради още 4 големи комплекса и да увеличи територията º над три пъти.

Днес “Пълмед“ се простира на площ от 30 000 кв. м и е развила повече от 20 отделения за консервативно и оперативно лечение.