EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Полезна информация при „Прием”

Всички пациенти на УМБАЛ и ДКЦ "Пълмед" могат да получат подробна информация относно условията на прием както от лекуващия им лекар, така и от старшата медицинска сестра на Клиниката/Отделението/Звеното. 


Информация относно условията и цените на медицинските услуги можете да получите на Регистратура в лечебното заведение или на официалните посочени телефони за контакт с медицински комплекс "Пълмед".