EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Договори с фондове

Списък на застрахователи и здравно-осигурителни компании, с които ДКЦ "Пълмед" и УМБАЛ „Пълмед“ имат сключени договори:

I. ДКЦ "Пълмед"
1. Дженерали застраховане АД
2. Фи Хелт застраховане АД
 
 
II. Болница "Пълмед"

1. ФИ ХЕЛТ Застраховане АД
2. ЗД"ОЗОК Инс" АД
3. "ЕВРОИНС - здравно осигоряване "
4.  "Дженерали Застраховане" АД