EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Списък на общопрактикуващи лекари с кабинети в ДКЦ "Пълмед"

СПИСЪК НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ С КАБИНЕТИ В ДКЦ "Пълмед":
 
 
1.Д-р Борис Костов, тел. 0899996907 ет. 2 каб. 202
Понеделник- 07.30 - 12.00
Вторник - 13.30 - 17.30
Сряда - 07.30 - 12.00
Четвъртък - 13.30 - 17.30
Петък - 07.30 - 12.00   
 
2.Д-р Данаил Стоянов,  - тел.0886053920 ет. 2 каб. 201 
Понеделник- 08.00 - 13.00
Вторник - 13.00 - 18.00
Сряда - 08.00 - 13.00
Четвъртък - 13.00 - 18.00
Петък - 08.00 - 13.00   

3. Д-р Диана Доденова, , тел.0898421586 ет. 2 каб. 207
Понеделник- 09.00 - 13.00
Вторник - 13.00 - 17.00
Сряда - 09.00 - 13.00
Четвъртък - 13.00 - 17.00
Петък - 09.00 - 13.00   
 
4. Д-р Талеб Табит- тел. 0886/523847
Понеделник- 15.00-18.00
Вторник- 15.00-18.00
Сряда- 15.00-18.00
Четвъртък- 15.00-18.00
Петък- 15.00-18.00

5.Д-р Зорка Петрова - тел.: 0898/236500, ет.2, каб.206
Понеделник-08.00-12.30
Вторник-13.00-16.00
Сряда-08.00-12.30
Четвъртък-13.00-16.00
Петък-13.00-16.00

6. Д-р Лучия Стайкова - тел.: 0888/433054
Понеделник- 13:00-18:00
Вторник- 08:00-13:00
Сряда- 13:00-18:00
Четвъртък- 08:00-13:00
Петък- I смяна на четни числа;II смяна на нечетни числа

7. Д-р Веселин Делев- 0888523138, ет.2, каб.209
Понеделник:16:00-18:00
Вторник-16:00-18:00
Сряда-16:00-18:00
Четвъртък-16:00-18:00
Петък-16:00-18:00

8. Д-р Ренета Тончева -  0888720936 ет. 2 каб. 205
Понеделник- 13:00-18:00 ч.
Вторник- 08:00- 13:00 ч. 
Сряда- 13:00 - 18:00 ч.
Четвъртък - 08:00 - 13:00 ч.
Петък - 08:00 - 12:00 ч.