EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Договори с фондове

Списък на застрахователи и здравно-осигурителни компании, с които ДКЦ "Пълмед" и УМБАЛ „Пълмед“ имат сключени договори:

Фондове, с които работи ДКЦ ПЪЛМЕД ЕООД са:
1 . Дженерали застраховане
2. Булстрад
3. ДЗИ
4. ЖЗИ / Животозастрахователен институт/
5. УНИКА
 
Фондове, с които работи УМБАЛ Пълмед ООД са:
1. Дженерали застраховане
2. Булстрад
3. ДЗИ 
4. ЖЗИ /Животозастрахователен институт/