EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Благодарствен адрес към екипа на отделението по Ортопедия и травматология

ДО
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
КЪМ МБАЛ „ЗДРАВЕ” ООД ,
МЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА „ПЪЛМЕД”-ПЛОВДИВ

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
От Кръстанка Петкова Илиева от гр. Етрополе
УВАЖАЕМИ Д-Р ИВАНОВ,
С това писмо бих искала от мое име да изкажа своята безкрайна благодарност и дълбока признателност към Вас и вашия екип /д-р Стоянов, д-р Симидчиев, д-р Филипов, д-р Балабанов, д-р Куртев, ст.м.с. Пенева и м.с. – Калфова, Шопарова, Хаджиева, Сагим, Давчева, Манева/ от отделението по Ортопедия и травматология към МБАЛ „Здраве” ООД, Медицинска структура „Пълмед” – Пловдив.
Убедена съм, че всяка болница, която има подобен сплотен екип от блестящи, сърдечни и отговорни към работата си лекари, медицински сестри и помощен персонал ТРЯБВА ДА ГОРДЕЕ С ТЯХ и да прави всичко по силите си, за да не им позволи да напуснат професията и страната ни, което напоследък е обичайна практика.
Благодаря за високия професионализъм, компетентност, отзивчивост и съпричастност!
Благодаря за топлото и човешко отношение, за вниманието, за всичко, което ми помогна да се възстановя напълно!
На целия екип на отделението по Ортопедия и травматология към МБАЛ „Здраве” ООД, Медицинска структура „Пълмед” желая здраве и успех в тяхната благородна професия!19.01.2015 г. С УВАЖЕНИЕ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ!
КРЪСТАНКА ИЛИЕВА