EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Съдова хирургия"

Здравето на съдовата система определя в голяма степен качеството на живот на човек. В основата на заболяванията на съдовете стоят предшестващи метаболитни заболявания като захарен диабет, дислипидемия и др. Пакетът, който е разработен от водещи съдови хирурзи, включва основни показатели, които биха били от полза при хора с предразположеност към развитие на съдова патология в бъдеще. От друга страна, контролът на рисковите фактори, е от изключителна важност за профилактика на усложнения при вече доказана патология на съдовата система.