EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Репродуктивни нарушения" за МЪЖЕ и ЖЕНИ

Репродуктивните нарушения са проблем, с който се сблъскваме все по-често в практиката ни. Причините за тези нарушения, могат да бъдат разнообразни и да обхващат различни патологии на отделни органи и системи. Нашите специалисти по акушерство и гинекология, ендокринология, урология, заедно разработиха тези пакети изследвания, които обхващат голяма част от причините за безплодие и биха били от полза при търсене на подлежаща патология, като причина за репродуктивните нарушения.