EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Ревматология"

Ревматологичните заболявания оказват изключително влияние върху качеството на живот на пациентите. Патологията в областта на ревматологията обхваща функцията на всички органи в човешкото тяло. Нашите водещи специалисти от областта на Ревматологията са подбрали основни маркери, които биха били полезни при проследяване на пациенти с ревматологични заболявания, както и при контролиране на терапията и рисковите фактори.