EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Профилактика при деца от 7-18 години"

Изследванията са подходящи за деца в подрастваща възраст, за профилактика на основни заболявания, засягащи тази възрастова група, проява на рискови фактори в тази особено важна за развитието на човек възраст, както и за проследяване на основни показатели по отношение правилното развитие на юношеския организъм