EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Подготовка за бременност"

Пакетът изследвания включва основни показатели, които е добре да бъдат изследвани преди предстояща бременност, с оглед минимизиране на рисковете от усложнения, както за майката, така и за плода.