EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Метаболитен синдром"

Метаболитният синдром включва в себе си няколко симптома, които съчетани в едно, създават предпоставка за повишен риск от сърдечно-съдови и метаболитни усложнения, и понижават качество на живот. В него се включват затлъстяване от андроиден тип (в областта на корема), инсулинова резистентност/захарен диабет, артериална хипертония, нарушение в обмяната на мазнините (липидите) с наличие на повишени нива на холестерол, триглицериди. Пакетът изследвания включва основни лабораторни показатели, чието навременно повлияване може да предотврати или забави развитието на усложнения.