EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Кардиология"

Водеща причина за смъртност в развиващите се страни, е сърдечно-съдовата патология. В забързаното ежедневие, често пренебрегваме контролa върху рисковите фактори за развитие и прогресия на сърдечно заболяване. Пакет "Кардиология" е подходящ при пациенти с рискови фактори като тютюнопушене, наднормено тегло, захарен диабет, предшестващи сърдечни патологии, като артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност и др. Също така, препоръчваме профилактика чрез пакета при хора, които имат фамилна предразположеност за развитие на сърдечно заболяване.