EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Изследвания по време на бременност"-основен

Пакетът изследвания включва основните изследвания, които са необходими при проследяване на бременност или при плануване на такава, с цел превенция на рискови фактори, които могат да създадат проблем както на майката, така и на плода.