EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Захарен диабет"

Захарният диабет и усложненията, които води след себе си, са все по-често срещани в съвременния живот - повишен стрес, недостатъчна физическа активност, застоял начин на живот и нездравословна диета от ранна детска възраст. Предлаганият основен пакет изследвания, позволява да оценим  състоянието на основните органи и системи засягани от заболяването. Пакетът е подходящ, както за пациенти с доказано заболяване, така и за такива с фамилна предразположеност или с риск от развитие на захарен диабет. Контролът върху рисковите фактори за развитие на захарен диабет, както и върху ефективността от прилаганата терапия при такива пациенти е от особена важност и за повишаване качеството на живот.