EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Еректилна дисфунция"

Еректилната дисфункция е състояние на нарушена сексуална фукнция, която влияе в негативен аспект върху качеството на живот. Причините за еректилна дисфункция могат да бъдат разнообразни, на първо място - напреднала възраст, но влияние оказват и рискови фактори като - тютюнопушене, повишен прием на алкохол, прием на наркотични вещества, захарен диабет, артериална хипертония, хормонален дисбаланс, прием на някои медикаменти и др. Пакетът, който е разработен от водещи специалисти в областта на урологията и ендокринологията, обхваща основна част от рисковите фактори за развитие на еректилна дисфункция.