EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Гастроентерология"

Скринингът по отношение на заболяванията на храносмилателната система, е от изключителна важност за правилното функциониране на целия организъм. Нашите специалисти гастроентеролози изготвиха този пакет изследвания с цел ранна диагностика и проследяване на повечето заболявания, засягащи храносмилателния тракт и органите, свързани с правилното му функциониране.