EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Пакет "Бъбречно-каменна болест"

Бъбречно-каменната болест е заболяване, при което има наличие на предразположеност към образуване на конкременти(камъни) в бъбреците и пикочните пътища. Рисковите фактори за развитие на това заболяване могат да бъдат както механични - различни малформации на пикочната система, така и метаболитни, свързани с обмяната на веществата. Има различни видове бъбречни конкременти, в зависимост от химичния състав - уратни, калциево-оксалатни, калциево-фосфатни, цистинови, магнезиево-амониеви и др. Рисковите фактори за образуването на тези конкременти са многобройни и разнообразни - различни заболявания на бъбреците и отделителната система, фамилна предразположеност, дехидратация, прекомерна консумация на белтъци, алкохол, храни, богати на оксалати, застоял начин на живот, различни ендокринни и метаболитни заболявания, медикаменти и др. Контролът върху рисковите фактори е от особено значение при проследяване на пациенти с доказана бъбречно-каменна болест и при такива с предразположеност към развитие на тази патология, за да се предотвратят усложненията, които могат да се развият при пациенти с това заболяване.