EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за Началник отделение

23.02.2023 четвъртък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за Началник отделение

 

О Б Я В А

 

 

Във връзка с обявения на основание  чл. 90 и 91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за заемането на длъжностите:

 

1.         Началник на Отделение по Хирургия

2.         Началник на Отделение по Съдова хирургия

3.         Началник на Отделение по Ендокринология и болести на обмяната

4.         Началник на Отделение по Гастроентерология

5.         Началник на Отделение по Кардиология

6.         Началник на Отделение по Ревматология

7.         Началник на Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

8.         Началник на Отделение по Педиатрия

9.         Началник на Отделение по Ортопедия и травматология

10.       Началник на Отделение по Нервни болести

11.       Началник на Отделение по Ушно- Носно- Гърлени болести

12.       Началник на Отделение по Акушерство и гинекология

13.       Началник на Отделение по Урология

14.       Началник на Отделение по Спешна медицина

15.       Началник на Отделение по Медицинска онкология

16.       Началник на Отделение по Неврохирургия

17.       Началник на Отделение по клинична патология

18.       Началник на Отделение по Образна диагностика

19.       Началник на Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

20.       Началник на Отделение по Трансфузионна хематология

21.       Началник на Клинична лаборатория

22.       Началник на Лаборатория по клинична имнунология

23.       Главна медицинска сестра

 

Ви уведомяване, че след приключване Първи етап – допуск по документи - Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД и Втори етап – оценяване на писмените разработки до Трети етап – събеседване, се допускат както следва:

 

  1. Началник на Отделение по Хирургия

- д-р Васил Иванов Горанов

2.         Началник на Отделение по Съдова хирургия

            - д-р Николай Петков Михайлов

3.         Началник на Отделение по Ендокринология и болести на обмяната

            - д-р Митко Димитров Митков

4.         Началник на Отделение по Гастроентерология

            - д-р Никола Боянов Боянов

5.         Началник на Отделение по Кардиология

            - д-р Кирил Аргиров Хаджихристев

6.         Началник на Отделение по Ревматология

            - д-р Любомир Иванов Сапунджиев

7.         Началник на Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

            - д-р Димитър Антонов Димитров

8.         Началник на Отделение по Педиатрия

            - д-р Таня Илиева Данева

9.         Началник на Отделение по Ортопедия и травматология

            - д-р Николай Димитров Иванов

10.       Началник на Отделение по Нервни болести

            - д-р Юлия Александрова Костадинова

11.       Началник на Отделение по Ушно- Носно- Гърлени болести

            - д-р Атанас Иванов Гюлев

12.       Началник на Отделение по Акушерство и гинекология

            - д-р Спас Димитров Патишанов

13.       Началник на Отделение по Урология

            - д-р Станимира Колева Кодинова

14.       Началник на Отделение по Спешна медицина

            - д-р Димитър Станков Деликостадинов

15.       Началник на Отделение по Медицинска онкология

            - д-р Татяна Антонова Апостолова

16.       Началник на Отделение по Неврохирургия

            - д-р Илиан Георгиев Коев

17.       Началник на Отделение по клинична патология

            - д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова

18.       Началник на Отделение по Образна диагностика

            - д-р Георги Николов Стоилов

19.       Началник на Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

            - д-р Павлина Атанасова Павлова

20.       Началник на Отделение по Трансфузионна хематология

            - няма подадени заявления

21.       Началник на Клинична лаборатория

            - д-р Ася Александрова Кънева-Пепеланова

22.       Началник на Лаборатория по клинична имнунология

            - няма подадени заявления

23.       Главна медицинска сестра

            - Петрана Стойчева Костадинова

 

Събеседванията с допуснатите кандидати ще се проведат в задетателната зала, находяща се на седми етаж, блок А на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД както следва:

 

  1. 1.      На 27.02.2023г:

 

1.         Началник на Отделение по Хирургия – 8,00 ч.

2.         Началник на Отделение по Съдова хирургия – 8,30 ч.

3.         Началник на Отделение по Ендокринология и болести на обмяната – 9,00ч.

4.         Началник на Отделение по Гастроентерология – 9,30 ч.

5.         Началник на Отделение по Кардиология – 10,00 ч.

6.         Началник на Отделение по Ревматология – 10,30 ч.

7.         Началник на Отделение по Анестезиология и интензивно лечение – 11,00ч.

8.         Началник на Отделение по Педиатрия – 11,30 ч.

9.         Началник на Отделение по Ортопедия и травматология – 13,00 ч.

10.       Началник на Отделение по Нервни болести – 13,30 ч.

11.       Началник на Отделение по Ушно- Носно- Гърлени болести – 14,00 ч.

 

 

 

  1. 2.      На 28.02.2023г:

 

1.         Началник на Отделение по Акушерство и гинекология – 8,00 ч.

2.         Началник на Отделение по Урология – 8,30 ч.

3.         Началник на Отделение по Спешна медицина – 9,00 ч.

4.         Началник на Отделение по Медицинска онкология – 9,30 ч.

5.         Началник на Отделение по Неврохирургия – 10,00 ч.

6.         Началник на Отделение по клинична патология – 10,30 ч.

7.         Началник на Отделение по Образна диагностика – 11,00 ч.

8.         Началник на Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина – 11,30 ч.

9.         Началник на Клинична лаборатория – 13,00 ч.

10.       Главна медицинска сестра – 13,30 ч.

Окончателното класиране ще се публикува на сайта на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД след приключването на конкурсната процедура.