EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Медицински сестри и Акушерки за допълнително здравно обслужване

22.03.2022 вторник

Медицински сестри и Акушерки за допълнително здравно обслужване

УМБАЛ ПЪЛМЕД  търси да назначи медицински сестри и акушерки за допълнително здравно обслужване за своите пациенти, настанени за лечение в болничното заведение.

Допълнителните индивидуални грижи са част от дългосрочната стратегия на медицинския комплекс за осигуряване на пациентите на възможност за индивидуални и персонализирани здравни услуги, осигуряващи допълнителен комфорт на пациентите.
 
Те ще работят с редовно работно време от 08:00 до 16:30 часа  в болничните отделения и ще осигуряват допълнително медицинско обслужване извън осигурените необходими здравни грижи в структурите на болницата.
 
Работа на трудов договор, по график - редовна смяна без нощни дежурства.

Задължения и отговорности:
• Полагане на допълнително медицинско обслужване на пациентите в Отделението извън осигурените необходимите здравни грижи;
• Спазване на професионалната етика;
• Отлична комуникация при работата с пациентите и техните близки, умение за работа в динамична среда;
• Желание за работа в екип;
• Толерантност и опазване на здравната информация на всеки пациент.
 
Профил на кандидата:
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• Медицинско образование с квалификация „Медицинска сестра“, "Акушерка", може и пенсионер;
• Висока степен на отговорност и умение за работа в екип;
Професионална етика:
Зачита личното достойнство и правата на пациентите. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в лечебното заведение. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на лечебното заведение.
 
 
За допълнителна информация: тел. 0893333352 - Главна мед. сестра

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля да изпратите вашата автобиография и актуална снимка на е-мейл: hospitalpulmed@bulpharma.bg 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни.
Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.