EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Oбява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Съдова хирургия

17.01.2023 вторник

Oбява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Съдова хирургия

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Съдова хирургия“ – едно място за Отделение по Съдова хирургия,

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

 

1. д-р Васил Стоилов Апостолов