EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Oбява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност:Неврохирургия

15.02.2023 сряда

Oбява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност:Неврохирургия

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Неврохирургия“ – две места за Отделение по Неврохирургия,

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

1. д-р Георги Апостолов

2. д-р Цветелин Атлазов