EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Хирургия

14.10.2021 четвъртък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Хирургия

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Хирургия“ – две места за Отделение по Хирургия,

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

 

 

  1. д-р Мариета Христева
  2. д-р Деян Маринов
  3. д-р Драгомир Цонев
  4. д-р Петър Гаров
  5. д-р Антон Пелев