EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Урология

13.10.2022 четвъртък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Урология


Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:


„Лекар специализант по Урология“ – две места за Отделение по Урологя,


Ви уведомяваме, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

1.       Д-р Вангел Вангелов

2.       Д-р Васил Петров