EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Педиатрия

01.03.2022 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Педиатрия

О Б Я В А

 

 

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Педиатрия – три места за Детско Отделение,

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

 

 

  1. д-р Деница Христова Стойкова
  2. д-р Атанас Евгениев Учкунов
  3. д-р Вера Георгиева Илиева