EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика,МФД

03.10.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Образна диагностика,МФД

Във връзка с обявения на основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-4/26.07.2022г. и чл.11, ал.1 във връзка с § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Образна диагностика“ – едно място,финансирано от държавата, за Отделение по Образна диагностика,

Ви уведомяваме, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ "ПЪЛМЕД" ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

 

1. д-р Ангелина Тикова