EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Неврология

15.11.2021 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Неврология

О Б Я В А

 

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Неврология“ – едно място за Отделение по Неврология,

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

  1. Д-р Ваня Маринова Станкова
  2. Д-р Елена Костова Попова
  3. Д-р Маргарита Илианова Коева