EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Клинична лаборатория

17.03.2022 четвъртък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Клинична лаборатория

О Б Я В А

 

 

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант Клинична лаборатория“ – едно място за Отделение по Неврология,

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

 

 

  1. д-р Вилияна Танкова Гаригова-Аликова