EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ендокринология и болести на обмяната

10.01.2023 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Ендокринология и болести на обмяната

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната“ – две места за Отделение по Ендокринология и болести на обмяната,

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

 

1.Иван Гандев

2.Венци Нашев

3.Кадир Мустафа

4.Роберта Маринова

5. Ния Татарлиева

6.Фатмегюл Идриз

7. Назик Шабан