EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Гастроентерология

15.02.2022 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Гастроентерология

О Б Я В А

 

 

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Гастроентрология“ – едно място за Отделение по Гастроентрология,

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

 

 

  1. д-р Асен Василев Йотовски