EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Анестезиология и реанимация

26.10.2021 вторник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Анестезиология и реанимация

О Б Я В А

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Анестезиология и Интензивно лечение“ – едно място за ОАИЛ,

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

  1. Д-р Александрита Харизанова
  2. Д-р Ивет Горанова