EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Акушерство и гинекология

14.02.2022 понеделник

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност: Акушерство и гинекология

О Б Я В А

 

 

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:

„Лекар специализант по Акушерство и гинекология – три места за Отделение по Акушерство и гинекология,

Ви уведомяване, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

 

 

  1. д-р Томи Николов Чиплаков
  2. д-р Надежда Георгиева Георгиева
  3. д-р Моника Александрова Дудуновска-Дилова
  4. д-р Деница Божидарова Пиндева