EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност:Кардиология

05.05.2023 петък

Обява - Допуснати до втори етап от Конкурс за специализантско място по специалност:Кардиология

Във връзка с обявения на основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, конкурс за заемането на длъжността:


„Лекар специализант по Кардиология“ – едно място за Отделение по Кардиология,


Ви уведомяваме, че след приключване на Първи етап – Проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ ПЪЛМЕД ООД са допуснати до Втори етап – провеждане на писмен изпит по предоставения конспект следните кандидати:

 

1. д-р Мила Механджийска