EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява за специализантско място по параграф 2

17.02.2022 четвъртък

Обява за специализантско място по параграф 2

О Б Я В А

 

 

На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с § 2, ал. 1,

т. 3 от ПЗР от същата УМБАЛ „ПЪЛМЕД“ ООД, обявява две свободни места за длъжността:

„Лекар специализант по Спешна медицина“ – две места за Спешно отделение.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 17.02.2022г. до 24.02.2022г., като подадат в деловодството на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД , находящо се в ДКЦ ПЪЛМЕД ЕООД, стая 102, следните документи:

 

  1. Заявление за кандидатстване свободен текст.

 

Кандидатите следва да предоставят телефон за връзка.

С кандидатите ще се сключват срочни трудови договори по чл. 11, ал. 1, т.1 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.