EN
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява за Специализантски места,финансирани от държавата.

18.08.2023 петък

Обява за Специализантски места,финансирани от държавата.

Обява за Специализантски места,финансирани от държавата:


На основание писмо от РЗИ-Пловдив 19-32/03.08.2023г УМБАЛ"Пълмед"ООД обявява следните предложения за места финансирани от държавата:

  • "Лекар-специализант по Акушерство и гинекология"-три места по чл.11,ал.1 от Наредба №1от 2015г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването,с база за обучение УМБАЛ"Пълмед"ООД.
  • "Лекар-специализант по Ортопедия и травматология"-едно място по чл.141,ал.1 от Наредба №1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването ,с база за обучение УМБАЛ"Пълмед"ООД.

Желаещите могат да заявят своя интерес по обявените позиции да 10.09.2023г. като подадат заявление в свободен текст в отдел СДО на УМБАЛ"Пълмед"ООД,находящо се в гр.Пловдив, ул.Перущица №1А,ДКЦ"Пълмед"ЕООД, стая №103.